Ogłoszenia

Ogłoszenie o możliwości odbioru dokumentacji medycznej

Spółka „Sanatoria Dolnośląskie”  informuje o możliwości odbioru indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów i kuracjuszy przebywających w:

- Kolejowym Sanatorium Uzdrowiskowym SP ZOZ

    ul. Chopina 3

    57-340 Duszniki-Zdrój

- Kolejowym Sanatorium Uzdrowiskowym SP ZOZ

    ul. Ofiar Katynia 3-5

    58-310 Szczawno-Zdrój

- Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Rościszowie

Rościszów 1

58-250 Pieszyce

- Zespole Rehabilitacyjnym dla Dzieci "Czermna-Bukowina" Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym dla Dzieci "ORLIK" w Kudowie Zdroju

Bukowina 1

58-310 Kudowa-Zdrój

 w latach do 1994

Dokumentacja ta może zostać wydana po uprzednim złożeniu wniosku przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego bądź osobę upoważnioną przez pacjenta.

Składanie wniosków możliwe jest od dnia 18 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r.

Po tym terminie dokumentacja zostanie zniszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

Osoby zainteresowane odbiorem w/w dokumentacji powinny zgłosić się w wyżej wymienionym terminie do Sekretariatu Spółki „Sanatoria Dolnośląskie” Sp. z o. o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko wraz z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości.