ORGANY SPÓŁKI

Zarząd.

Aktualny skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu – Tomasz Maciejowski

 

Rada Nadzorcza.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Ewa Zdrojewska
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Katarzyna Rękas
  • Członek Rady Nadzorczej - Paweł Żuradzki
  • Członek Rady Nadzorczej - Piotr Roman

 

 

Zgromadzenie Wspólników

Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego.