ORGANY SPÓŁKI

Zarząd.

Aktualny skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu – Tomasz Maciejowski

 

Rada Nadzorcza.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Krzysztof Dworak
  • Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej - Ewa Król
  • Członek Rady Nadzorczej - Katarzyna Rękas
  • Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Kotowicz

 

 

Zgromadzenie Wspólników

„Sanatoria Dolnośląskie” Spółka z o.o. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego.