Zarząd.

Aktualny skład Zarządu Spółki:

  • Prezes Zarządu – Tomasz Maciejowski

 

Rada Nadzorcza.

Aktualny skład Rady Nadzorczej:

  • Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Ewa Zdrojewska
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Paweł Żuradzki
  • Członek Rady Nadzorczej – Anna Koszowska
  • Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Artur Maj
  • Członek Rady Nadzorczej - Marek Ociepa

 

 

Zgromadzenie Wspólników

Sanatoria Dolnośląskie spółka z o.o. stanowi własność Województwa Dolnośląskiego.