Podstawowym celem działalności Spółki jest udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na: zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz na promocji zdrowia, której celem jest umożliwienie społeczeństwu zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowaniem zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

Spółka wpisana jest do rejestru Podmiotów Leczniczych przez Wojewodę Dolnośląskiego

pod nr 000000001919.

Szczegółowym przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki, opisanym w Umowie Spółki, usystematyzowanym w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD) jest:

  • Działalność Szpitali PKD 86.10;
  • Pomoc społeczną z zakwaterowaniem zapewniającą opiekę pielęgniarską PKD 87.10 Z;
  • Działalność fizjoterapeutyczną PKD 86.90 A;
  • Prowadzenie działalności hotelowej i innej związanej z zakwaterowaniem PKD 55.20 Z,
  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59 B;
  • Usługi żywieniowe PKD 56.29 Z;
  • Wynajem, zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20 Z;
  • Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.11 Z.