Dostawa sprzętu medycznego z pakietów, do jednostek Spółki

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

60 - SIWZ i ogłoszenie.zip

 ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - terminu.doc

odpowiedzi i termin 2.zip

zestawienie z otwarcia 60.xls

WYNIKI 60.pdf