Usługa projektowa dot. elewacji i terenu wokół obiektu ODRODZEDNIE w Sokołowsku.

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 64 SIWZ i ogłoszenie.zip

 zestawienie z otwarcia 64.xls  WYNIKI projekt Odrodzenie.pdf