Dostawa świeżych jaj do obiektów Spółki.

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 67 siwz i ogloszenie.zip

zestawienie z otwarcia 67.xls

zestawienie z otwarcia 67 - poprawa.xls

UNIEWAŻNIENIE.doc