Dostawa drobnego sprzętu medycznego z podziałem na pakiety.

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje treści SIWZ – art. 38

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 87 siwz i ogloszenie.zip

 zmiana terminu 1.zip

zmiana terminu 2.zip

odpowiedzi i termin 3.zip

termin 4.zip

zestawienie z otwarcia sprzęt med.xls

WYNIKI sprz.med..pdf