Dostawa pieczywa i ciast do jednostek Spółki.

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

89 siwz i ogloszenie.zip

zestawienie z otwarcia pieczywo.xls wyniki_pieczywo.pdf