Dostawa mebli do jednostek Spółki z podziałem na zadania.

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 98 - meble SIWZ i ogłoszenie.zip

odpowiedzi i termin 1.zip

zestawienie z otwarcia meble 98.xls

 WYNIKI MEBLE 98.pdf

unieważnienie zadania 1.pdf