Usługa prania dla obiektów Spółki.

 .

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 47 PRANIE SIWZ i ogłoszenie.zip

Odpowiedzi i zmiana terminu 1.zip

zestawienie z otwarcia 47.xls

 UNIEWAŻNIENIE 47.pdf