Usługa prania dla jednostek Spółki 2

 .

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 50 PRANIE SIWZ i ogłoszenie.zip zmiana SIWZ i terminu.zip