Usługa prania dla jednostek Spółki 2

 .

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 50 PRANIE SIWZ i ogłoszenie.zip

zmiana SIWZ i terminu.zip

zestawienie z otwarcia 50.xls

 WYNIKI 50.pdf