Dostawa gazu do obiektów Spółki.

 .

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

 90 SIWZ i ogłoszenie.zip

zmiana terminu 1.zip

odpowiedzi i termin 2.zip

zestawienie z otwarcia 90.xls

 unieważnienie gaz.pdf