Dostawa mięsa do obiektów Sanatoriów Dolnośląskich Sp. z o.o.

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

41 - SIWZ i ogłoszenie.zip

zestawienie z otwarcia 41.xls 

 WYNIKI MIĘSO.pdf