Przedmiot zamówienia:

   Przegląd sprzętu kuchennego w jednostkach.

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

zapytanie - kuchenne.zip

 

unieważnienie 52.pdf