Sprzedaż nieruchomości położonej w Kudowie Zdr.

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje treści SIWZ – art. 38

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Sprzedaż nieruchomości 49.zip