Dostawa aparatu RTG wraz z wyposażeniem

 

 

 

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje treści SIWZ – art. 38

- Protesty

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie (doc)

SIWZ (doc)

Załącznik 1 (doc)

Załącznik 2 (doc)

Załącznik 3 (doc)

Załącznik 4 (doc)


 

 

 

 

 

 

Poprawiony Załącznik 2 (doc)

Pytania i odpowiedzi (pdf)

Informacja o wyborze oferty (doc)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)