Przedmiot zamówienia:

 

"Dostawa świeżych jaj kurzych do Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie"

Nr ZP/96/2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Zapytanie ofertowe.zip  

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf