Przedmiot zamówienia:

 

"Koncerty muzykoterapeutyczne w obiektach WALIGÓRA i BIAŁY ORZEŁ w Sokołowsku"

Nr ZP/108/2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip

Zmiana zapisów Zapytania Ofertowego.pdf

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - PO MODYFIKACJI.doc

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf