Przedmiot zamówienia:

 

"Zakup i dostawa koncentratorów tlenu do Dolnośląskiego Ośrodka Opieki Międzypokoleniowej "Biały Orzeł" w Sokołowsku"

Nr ZP/94/2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip

 Zmiana zapisów Zapytania Ofertowego.pdf

01_Zapytanie Ofertowe - modyfikacja.zip

Zmodyfikowany załącznik nr 1_formularz ofertowy.doc

Zmiana zapisów Zapytania Ofertowego nr 2.pdf

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf