Przedmiot zamówienia:

 

"Przeprowadzenie kursów języka polskiego dla Kadry medycznej z Krajów Wschodnich"

Nr ZP/01/2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf