Przedmiot zamówienia:

 

"Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o."

Nr ZP/10/2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip

Zmiana zapisów Zapytania Ofertowego.pdf

 Zapytanie Ofertowe - modyfikacja.zip

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf