Przedmiot zamówienia:

 

"Przegląd i naprawa koncentratorów w Jednostkach "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o."

Nr ZP/07/2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip

Zmiana zapisów Zapytania ofertowego.pdf 

01_ZO z załącznikami_MODYFIKACJA.zip

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf