Przedmiot zamówienia:

 

"Dezynfekcja i deratyzacja, zwalczanie oraz monitorowanie obecności szkodników w Jednostkach "Sanatoria Dolnoślaskie" Sp. z o.o."

Nr ZP/06/2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip  

Informacja z otwarcia ofert.pdf 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf