Przedmiot zamówienia:

 

"Konserwacja dźwigów zamontowanych w Jednostkach "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. podlegających Dozorowi Technicznemu"

Nr ZP/12/2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip

 Zmiana zapisów Zapytania Ofertowego.pdf

Zmodyfikowany Załącznik - zestawienie wind - Zadanie 01.pdf

Zmiana nr 2 zapisów Zapytania ofertowego.pdf

Zapytanie Ofertowe_modyfikacja.pdf

Załączniki_Modyfikacja.zip

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf