Przedmiot zamówienia:

 

"Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Rościszowie"

Nr ZP/27/2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje 

- Zawiadomienia

Rozstrzygnięcie przetargu

01_Zapytanie Ofertowe.zip   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf