"Dostawa mrożonek do jednostek  Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o."

Nr ZP / 81 / 2019

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetar

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 599183-N-2019.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf