"Remont kotłowni na opał stały w budynku "Biały Orzeł" przy ul. Parkowej 3 w Sokołowsku"

Nr ZP / 86 / 2019

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetar

Ogłoszenie o zamówieniu 602808-N-2019.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

02_Dokumentacja projektowa.zip

kotłownia PRZEDMIAR ROBÓT - INST. SANITARNEprd.prd

Kotłownia Sokołosko - PRZEDMIAR ROBÓT elektryka.prd

KOTŁOWNIA_UZDROWISKO BRANŻA KONSTRUKCYJNA.prd

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf