Przedmiot zamówienia:

 

"Awaryjna wymiana uszkodzonego kotła na paliwo gazowe wraz z uruchomieniem  w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc w Rościszowie z siedzibą Rościszów 11, 58-240 Pieszyce” 

Nr ZP/98/2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 550251030-N-2019.pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540251302-N-2019.pdf  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf