Przedmiot zamówienia:

 

"Dostawa świeżego pieczywa i wyrobów cukierniczych do Jednostek "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o."

Nr ZP / 100 / 2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu 630875-N-2019.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf