Przedmiot zamówienia:

 

"Dostawa świeżych warzyw i owoców do jednostek  Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. - etap IV"

Nr ZP / 99 / 2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 633383-N-2019.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf