Przedmiot zamówienia:

 

"Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów medycznych jednorazowego użytku do "Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o."

Nr ZP / 102 / 2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu 637292-N-2019.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

 01_Pytania i odpowiedzi.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540282876-N-2019.pdf

Zmiana zapisów SIWZ.pdf

02_Pytania i odpowiedzi nr 2.pdf

03_Pytania i odpowiedzi.pdf

04_Pytania i odpowiedzi.pdf

05_Pytania i odpowiedzi.pdf

06_Pytania i odpowiedzi.pdf

07_Pytania i odpowiedzi.pdf

08_Pytania i odpowiedzi.pdf

09_Pytania i odpowiedzi.pdf

Zmiana zapisów SIWZ_10.01.2020.pdf

MODYFIKACJA_Załącznik nr 4a_Formularz asort-cenowy_Pakiet 01-Drobny sprzet medyczny.xls

MODYFIKACJA_Załącznik nr 4b_Formularz asort-cenowy_Pakiet 02-Materiały medyczne i opatrunkowe.xls

MODYFIKACJA_Załącznik nr 4e_Formularz asort-cenowy_Pakiet 05-Sprzęt laboratoryjny.xls

MODYFIKACJA_Załącznik nr 4f_Formularz asort-cenowy_Pakiet 06-Kaniule.xls

MODYFIKACJA_Załącznik nr 4g_Formularz asort-cenowy_Pakiet 07-Półmaski filtrujące.xls

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 540005473-N-2019.pdf

Zmiana zapisów SIWZ_14.01.2020.pdf

MODYFIKACJA nr 2_Załącznik nr 4g_Formularz asort-cenowy_Pakiet 07-Półmaski filtrujące.xls

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_Pakiet nr 07.pdf