Przedmiot zamówienia:

 

"Dostawa świeżych warzyw i owoców do jednostek  Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. - etap I"

Nr ZP / 21 / 2020

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu 519915-N-2020.pdf

SIWZ.pdf

Załączniki.zip

 

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf