Przedmiot zamówienia:

 

"Dostawa węgla do Jednostek "Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o."

Nr ZP / 25 / 2020

Transmisja "na żywo" z otwarcia ofert rozpocznie się dnia 17.04.2020 r. o godzinie 10:15 TUTAJ

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 529527-N-2020.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

 Zmiana treści dokumentacji przetargowej.pdf

SIWZ po zmianach.doc

Zad nr 02_Załącznik nr 3 - wzór umowy_wegiel - po zmianach.doc

 Informacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja z otwarcia ofert-sprostowanie.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf