W strukturze organizacyjnej Spółki zostały wydzielone następujące piony podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu:

 • Pion Lecznictwa                           -L,
 • Pion Ekonomiczno – Finansowy      -E,
 • Pion Administracyjno – Techniczny -A,
 • Pion Organizacyjny                       -O,

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SANATORIA DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.

W skład Spółki wchodzą:

 • Dolnośląski Ośrodek Opieki Międzypokoleniowej „Biały Orzeł”, ul Parkowa 5, 58 -351 Sokołowsko,
 • Dom Wczasów Dziecięcych „Odrodzenie” ul. Główna 15, 58-351 Sokołowsko,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "AZALIA" ul. Ofiar Katynia 3-5, 58-310 Szczawno Zdrój,
 • Sanatorium Uzdrowiskowe "ZIMOWIT" ul. Chopina 3,  57-340 Duszniki Zdrój,
 • Szpital Rehabilitacyjny Hematologiczny dla Dzieci "ORLIK" Bukowina 1, 57-350 Kudowa Zdrój,
 • Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie,  Rościszów 11, 58-250 Pieszyce.
 • Zakład Opiekuńczo – Leczniczy „Waligóra” , ul. Główna 38, 58-351 Sokołowsko