Dostawa mięsa i przetworów mięsnych do Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.

 

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje treści SIWZ – art. 38

- Protesty

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie (pdf)

SIWZ (pdf)

Załącznik 1 (doc)

Załącznik 2 (doc)

Załącznik 3 (pdf)

Załącznik 4 (doc)


 

 

 

 

 

 

Informacja o wyborze oferty (pdf)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)