Przedmiot zamówienia:

 

"Budowa wiaty śmietnikowej przy Dolnośląskim Ośrodku Opieki Międzypokoleniowej "Biały Orzeł" w Sokołowsku"

Nr ZP / 105 / 2019

 

 

- Ogłoszenie

- Dokumentacja przetargowa

- Modyfikacje

 

- Zawiadomienia

 

Rozstrzygnięcie przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 635171-N-2019.pdf

01_SIWZ z załącznikami.zip

Dokumentacja.zip

PRZEDMIAR ROBÓT _ budowa śmietnika w Sokołowsku (wrzesień 2019) _ rew 1.pdf

PRZEDMIAR ROBÓT _ budowa śmietnika w Sokołowsku (wrzesień 2019) _ rew 1.ath

 

Informacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf